SkanpersKommunikasjon.se

Den stora utmaningen för företag på sikt kommer troligtvis inte vara att få tag på de bästa personerna, utan på de mest lämpliga. 
Det vill säga att hitta människor som vill jobba i ditt företag, som har samma värdegrund och kan samarbeta med andra människor. 
Genom att lyfta de mjuka värden ökar sannolikheten för att lyckas attrahera, motivera och behålla rätt personer med kärnkompetens, 
till rätt plats i företaget.

  • Vem är vi?
  • Vad gör vi?
  • Vilka är våra värderingar?
  • Hur är vår företagskultur?
  • Hur är ledarskapet?
  • Vad gör oss unika?
  • Vad skiljer oss från andra?
  • Vart är vi på väg?
  • Vilken typ av personer trivs och lyckas i organisationen?
Ta ditt varumärke på allvar. SkanPers

 Ett positivt varumärke fungerar som en magnet. Vi lockas till de som har det.

Ett varumärke skall bygga på en grund av delaktighet, medvetenhet och samordning. Det ska verka i ett samspel med verksamhetens syfte och framtidsvision. Sunda företag med starka varumärken bygger en företagskultur inifrån. En företagskultur som enar chefer, ledning och medarbetare i en värld som är i ständig och snabb förändring. Det viktigaste verktyget, för att skapa en attraktiv organisation som med mod, stolthet och styrka möter morgondagens utmaningar, är kommunikation. Vi hjälper dig gärna!

Utvecklingen har gjort arbetsmarknaden till just det - “en marknad”. I kampen om kompetensen måste arbetsgivaren “sälja” in sig till potentiella medarbetare på samma sätt som de säljer produkter, varor och tjänster. Arbetstagare kommer att välja arbetsgivare och tjänst, vilket är positivt förutsatt att arbetstagaren vet vad han eller hon faktiskt väljer.

Vi vill förbättra vår kompetensförsörjning- kontakta oss

 
Google+