SkanpersKommunikasjon.se

Vi lever och deltar alla just nu i den största förändring i arbetslivet sedan den industriella revolutionen. 
Det påverkar arbetsmarknaden, varje organisation och arbetshälsan. 

Vi börjar på allvar se effekterna av 40-talisternas utträde från arbetsmarknaden och inträde
i pensionsåldern. Den generation som dominerat arbetsmarknaden under flera decennier
lämnar ett stort hålrum efter sig i form av kompetensbrist inom många brancher.
En kompetensbrist som kommer att öka de närmaste åren, samtidigt som du som arbetsgivare 
konkurrerar om kompetens på en global arbetsmarknad.

Det ÄR viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare!

  • Du vill bli vald och du vill kunna välja vem du ska jobba med i framtiden.
  • Rätt person på rätt plats är kritiskt viktigt, både för den som anställer och för den som blir anställd.
     
Attrahera och behålla talanger. SkanPers

Medarbetarna är företagets motor. 
Friska och motiverade medarbetare, som har samma vision som bolaget, presterar bättre – vilket ger ökad produktivitet och därmed förbättrad lönsamhet
för företaget. 
 Konsten att attrahera, rekrytera, motivera och behålla människor blir ett allt viktigare fokusområde där människor har betydelse för framgång. 

Ta hjälp av oss för att förstärka er attraktionskraft som arbetsgivare. 
Först vill vi veta mer om era behov, era utmaningar och önskemål inför framtiden för att sen ta fram den bästa lösningen för just er verksamhet.
Låt oss se till at DU finnas där nuvarande och potentiella medarbetare finns – i digitala och sociala kanaler - på deras villkor.

Läs mer

Google+